Kontakt

ControlCert Scandinavia AB

Box 12, 614 21 Söderköping

Telefon 0121-100 02
E-post info@controlcert.se

Synpunkter

Om ni har synpunkter på ControlCerts uppträdande eller agerande tar vi tacksamt emot dessa. Vi arbetar med att förbättra oss och har som målsättning att bli ”bäst i klassen” för alla de tjänster vi erbjuder.

 

Klagomål

Som en naturlig del av vårt arbete med löpande förbättring av företaget och all personal har vi stort intresse av att identifiera förbättringsmöjligheter.

 

Kundklagomål eller dispyter tas på största allvar och är input till ControlCerts förbättringsarbete. Om ControlCert har brustit i sitt agerande och orsakat kunden skada kommer någon form av kompensation till kunden att ske.

 

Återkoppling sker till kunden inom 2 arbetsdagar på mottagandet av klagomålet och korrigering görs snarast möjligt. Inom 2 veckor återkommer ControlCert med information om hur klagomålet har hanterats. I de fall som klagomål resulterar i att information skall göras offentlig så tar ControlCert först råd av sin Externa representant.

 

Överklaganden

Kunder som erhållit certifieringsbeslut som de har allvarliga invändningar emot kan göra ett överklagande av detta beslut. Överklagandet måste ske skriftligen och ställas till ControlCert inom 2 veckor efter att kunden tagit emot certifieringsbeslutet. ControlCert sammanställer ärendet och skickar det vidare till den Externa representanten som hanterar detta. ControlCert säkerställer att den som ytterst hanterar ett specifikt ärende inte är delaktig eller partisk i det aktuella ärendet.

Externa representanten med en möjlig suppleant fattar ett beslut som ControlCert:s ledning följer.

 

Man kan inte överklaga Externa representantens beslut. Kunden kan framföra synpunkter och detta kommer ControlCert att beakta.

Till överklagande räknas inte klagomål eller synpunkter på enskilda avvikelser eller revisorns beteende, detta hanteras av ControlCert i den normala avvikelse- och förbättringshanteringen.

Kunden som har överklagat får återkoppling inom 2 dagar av ControlCert att överklagandet har mottagits. ControlCert återkommer inom rimlig tid med respons till kunden efter att ärendet har behandlats av Externa representanten.