Leverantörsbedömning

ControlCert har ett antal uppdrag där vi bedömer företag och aktörer i livsmedelskedjan mot checklistor eller icke ackrediterade standarder. Vi kan utfärda intyg med giltighetstid och därför behövs återkommande besök på samma sätt om våra andra tredjepartscertifieringar.

Leverantörsbedömning benämns ibland också som andrapartsrevision, vilket innebär att beslut om t ex godkännande ligger hos uppdragsgivaren och inte hos ControlCert. Det är vanligt att erkända certifieringsorgan åtar sig denna typ av uppdrag, där leverantörer granskas utifrån tilläggskrav utöver andra certifieringskrav.

ControlCert erbjuder inte bara bedömningar av tillverkande företag, grossister eller agenter utan har också erfarenhet av inspektioner av restauranger. Sedan 2016 har ControlCert arbetat med inspektion och dokumentgranskning på uppdrag av Svenska Celiakiförbundet av de som är licenstagare för dekal för glutenfritt. Vi gör också årligen ett antal revisoner för Från Sverige märkta produkter på uppdrag av Svenskmärkning AB. Ta gärna kontakt med oss på ControlCert för diskussion om upplägg och ev. utveckling av checklistor för alla olika delar i livsmedelskedjan.