Leverantörsbedömning

ControlCert har ett antal uppdrag där vi bedömer företag och aktörer i livsmedelskedjan mot checklistor eller icke ackrediterade standarder. Vi utfärdar då inspektionsintyg med giltighetstid och därför behövs återkommande besök på samma sätt om våra andra tredjepartscertifieringar.

Leverantörsbedömning benämns ibland också som andrapartsrevision, vilket innebär att beslut om t ex godkännande ligger hos uppdragsgivaren och inte hos ControlCert. Det är vanligt att erkända certifieringsorgan åtar sig denna typ av uppdrag, t ex har McDonald’s sedan lång tid tillbaka egna tilläggskrav utöver andra certifieringskrav.

ControlCert erbjuder inte bara bedömningar av tillverkande företag, grossister eller agenter utan har också erfarenhet av inspektioner av restauranger. Under 2016 har ControlCert påbörjat inspektion och dokumentgranskning på uppdrag av Svenska Celiakiförbundet av de som är licenstagare för dekal för glutenfritt. Ta gärna kontakt med oss på ControlCert för diskussion om upplägg och ev. utveckling av checklistor för alla olika delar i livsmedelskedjan.