Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Standarden för butik är etablerad hos flera dagligvarukedjor och nya butiker tillkommer kontinuerligt. ControlCert har avtal med flera dagligvarukedjor för att certifiera butiker.  Standarden har fokus på livsmedelssäkerhet och redlighet.
Under revisionerna granskas hur butiken arbetar efter butiksstandarden, branschriktlinjer och enligt de rutiner som gäller för egenkontrollen. HACCP-systemet med faroanalys och grundförutsättningar granskas också noga. Rutiner för märkning och hantering av allergener är exempel på viktiga områden som revisorn alltid tittar på. Många butiker har en väl utvecklad manuell hantering med kallskänk, varmkök/grill, bageri och kötthantering samt egen fiskdisk och i dessa gör revisorn många stickprov och diskuterar kontroller.

Svensk standard för livsmedelshantering i butik kom först 2009, har reviderats flera gånger och nu senast 2021. Cirka 1300 butiker är certifierade (år 2021), se här. Standardägare är Svensk Dagligvaruhandel (SVDH) –  med följande medlemmar: Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, IKEA foods, Lidl Sverige KB och Livsmedelshandlarna.

Rikstäckande

ControlCert har butikscertifikat på rikstäckande basis, från Norrland till Skåne. Vi har också god erfarenhet av övertag och man kan göra det när som helst under certifieringsperioden och det brukar inte medföra några extra kostnader eller ändrade certifikatstider.