Standard för butik certifiering

Standarden för butik är främst etablerad hos tre dagligvarukedjor och nya butiker tillkommer kontinuerligt. ControlCert har ramavtal med dessa tre dagligvarukedjor för att certifiera butiker, vilket ger oss en ledande position på marknaden. Standarden har fokus på livsmedelssäkerhet och redlighet.
Under revisionerna granskas hur butiken arbetar efter butiksstandarden, branschriktlinjer och enligt de rutiner som gäller för egenkontrollen. HACCP-systemet med faroanalys och grundförutsättningar granskas också noga. Rutiner för märkning och hantering av allergener är exempel på viktiga områden som revisorn alltid tittar på. Många butiker har en väl utvecklad manuell hantering med kallskänk, varmkök/grill, bageri och kötthantering samt egen fiskdisk och i dessa gör revisorn många stickprov och diskuterar kontroller.

Svensk standard för livsmedelshantering i butik kom 2009, har reviderats till 2016. Drygt 400 butiker är certifierade, se här. Standardägare är Svensk Dagligvaruhandel (SVDH) – ICA, Axfood, Coop, Lidl och Bergendahls Food.

Rikstäckande

ControlCert har butikscertifikat på rikstäckande basis, från Norrland till Skåne. Vi har också god erfarenhet av övertag och man kan göra det när som helst under certifieringsperioden och det brukar inte medföra några extra kostnader eller ändrade certifikatstider. ControlCert erbjuder även KRAV-certifiering av butik, läs mer här.